(cc) Pixabay
    

Maandelijkse update van de gegevens: nieuw voor Milieu & Energie

UPDATE

  • Milieu en Energie: in het subthema Leefmilieu en grondgebied, toevoeging van de cijfers voor het jaar 2020 voor de Emissies van broeikasgassen en de Luchtverontreinigende emissies. Resultaten voor hetzelfde jaar voor de tabellen Watervoorziening (levering, meters en abonnees, verbruik) en Ophalingen van Net Brussel onder Milieu en maatschappij
    Tot slot zijn in het gedeelte Energie de tabellen over de Levering van elektriciteit en gas aan gemeenten eveneens bijgewerkt met de statistieken voor het jaar 2020.