Photo by Nuno Marques on Unsplash
              

Maandelijkse update: nieuwe informatie over de begunstigden van een leefloon en van het recht op sociale bijstand en over het park voor de productie van groene stroom

NIEUW

  • Bestaansonzekerheid en Sociale bijstand: in het subthema Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) zijn nieuwe tabellen toegevoegd betreffende het Aantal erkende vluchtelingen en personen met subsidiaire bescherming die een leefloon ontvangen,  de Begunstigden van het recht op maatschappelijke integratie met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI), alsook de Begunstigden van medische hulp in verschillende vormen.
  • Milieu en Energie: publicatie van een nieuwe tabel over Gecertificeerde fotovoltaïsche installaties per gemeente in Energie.

UPDATE

  • Bestaansonzekerheid en sociale bijstand: in het subthema Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) zijn de cijfers over de Begunstigden van het leeflonen, over de Begunstigden van een installatiepremie aangevuld met de statistieken voor 2021.
  • Arbeidsmarkt: bijwerking van alle tabellen over de Niet-werkende werkzoekenden met de gegevens van 2022 in het deel Werkloosheid. In Binnenlandse werkgelegenheid: bijwerking van de tabellen van de Regionale rekeningen met de resultaten voor 2021. Hetzelfde geldt voor de Loonmassa in Inkomen uit arbeid. En in Kenmerken van de tewerkstelling: bijwerking van het Arbeidsvolume met de cijfers voor het jaar 2020.
  • Economie: in Economische activiteit, toevoeging van de statistieken voor 2021 aan de tabellen over het bbp en de Toegevoegde waarde, en de statistieken voor 2020 aan de tabellen over de Investeringen. In het subthema Ondernemingen: bijwerking van de cijfers over de Faillissementen van ondernemingen.
  • Milieu en Energie: bijwerking van de onderdelen Klimaat (weergegevens 2022) en Inventaris van de bodemtoestand (per 1 februari 2023) in Leefmilieu en grondgebied, en van het Productiepark groene stroom met de resultaten voor het jaar 2022 in Energie.