(cc) Pixabay
              

In 2022 duwden de energieprijzen de waarden van de Brusselse in- en uitvoer sterk omhoog

Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) heeft zonet de "Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 2019-2022" gepubliceerd. De publicatie kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen de statistische autoriteiten van de drie gewesten (BISA, VSA en IWEPS) en de Nationale Bank van België. De resultaten bieden inzicht in de handel in goederen en diensten tussen Brussel en het buitenland.

In 2022 werden de waarden van de in- en uitvoer in de drie gewesten sterk beïnvloedt door de hoge energieprijzen. In het Brussels hoofdstedelijk Gewest werd dit effect nog versterkt door de aanwezigheid van hoofdzetels van in- en uitvoerders van energieproducten zoals olie en aardgas. Zo steeg de uitvoer in 2022 met +17,7 % en de invoer met +34 %. Deze toename werd vooral gedreven door de in- en uitvoer van goederen en in mindere mate door de in- en uitvoer van diensten.

  • De in- en uitvoer van goederen namen in 2022 zeer fors toe, met +49,7 % en +27,2 % respectievelijk;
  • ook de handel in diensten nam sterk toe, maar in vergelijking met de goederen aan een meer gematigd tempo: +9,4 % (uitvoer van diensten) en +10,8 % (invoer van diensten).

In 2022 kwam de totale Brusselse uitvoer uit op 65,2 mld. euro, de invoer op 85,3 mld. euro.

Voor meer informatie kan u de publicatie raadplegen op onze website.