© visit.brussels - Jean-Paul Remy
              

Het eerste nummer van het Sociaal-economisch overzicht is online

Deze nieuwe jaarlijkse publicatie van het BISA geeft een overzicht van de economische, sociale en ecologische toestand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Aan de hand van een analyse van de meest recente statistieken en beschikbare prognoses geeft het Sociaal-economisch panorama een overzicht van de belangrijkste gewestelijke uitdagingen. De economie, de arbeidsmarkt, de bevolking, het inkomen, de luchtkwaliteit en het waterverbruik zijn enkele van de 15 onderwerpen die aan bod komen. In deze eerste editie wordt ook aandacht besteed aan de gevolgen van de Covid-19-crisis op elk van deze gebieden.

Ontdek het Sociaal-economisch overzicht op de website van het BISA.