Het Conjunctuuroverzicht van januari staat online!

In twee pagina’s biedt het Conjunctuuroverzicht een algemeen overzicht van de huidige economische toestand van het Brussels Gewest en de recente evolutie ervan.

Weet u hoeveel Brusselse zelfstandigen gebruik maken van overbruggingsrecht en hoeveel Brusselse werknemers tijdelijk werkloos zijn ten gevolge van Covid-19 en de genomen maatregelen om het in te dijken?

Ontdek de antwoorden in de speciale Covid-19-box van het Conjunctuuroverzicht van januari.