Het Conjunctuuroverzicht van april 2022: inflatie blijft stijgen!

Het Conjunctuuroverzicht geeft op twee bladzijden een algemeen beeld van de huidige economische situatie in het Brussels Gewest en de recente evolutie ervan. 

In deze editie van april, komt naar voren dat de inflatie blijft stijgen en het aantal loontrekkenden herneemt de weg omhoog.