(cc) Pexels
    

Het Cahier van het BISA nr. 10 legt de "spending reviews" uit

Spending reviews of uitgaventoetsingen zijn diepgaande analyses van de overheidsuitgaven met als doel alternatieve scenario's (of hervormingsopties) voor de onderzochte uitgaven voor te stellen die in het begrotingsproces kunnen worden opgenomen.

In welke context zijn spending reviews in Europa en elders ontstaan? Wat zijn de stappen van een spending review? Wat zijn de goede bestuurspraktijken? Op al die vragen geeft dit Cahier van het BISA een antwoord.

Het Cahier van het BISA nr. 10 is bedoeld als methodologische gids voor publieke en private actoren die betrokken zijn bij de realisatie of de follow-up van spending reviews.