(cc) Pixabay
              

Het BISA publiceert het Brussels statistisch meerjarenprogramma 2023-2026

Het doel van dit Brussels statistisch meerjarenprogramma is het Instituut te begeleiden bij zijn werkzaamheden voor de productie van Brusselse statistieken voor de periode 2023-2026.

De ambitie van het Instituut?  Het aanbod van statistieken verbeteren zodat het zo goed mogelijk beantwoordt aan de behoeften van de verschillende gebruikers van Brusselse statistieken. Het programma is gebaseerd op drie statistische uitdagingen: 

  • De kwaliteit van de leefomgeving meten
  • De inclusie in het stadsgewest meten
  • De veerkracht van de stad meten.
    .

Wil je meer weten? Raadpleeg het Brussels statistisch meerjarenprogramma 2023-2026 van het BISA.