Herlancering van de Conjunctuurbarometer van het BISA

Zin om de gedetailleerde analyse van het Brusselse conjuncturele klimaat te (her)ontdekken? Raadpleeg dan zeker de nieuwe versie van de Conjunctuurbarometer die deze herfst opnieuw wordt gelanceerd door het BISA!

De Conjunctuurbarometer analyseert de belangrijkste conjuncturele evoluties van de economische activiteit en de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op basis van de meest recente Brusselse economische indicatoren.

Wat leert dit nieuwe nummer ons?

De Brusselse economische activiteit zou in het eerste semester van 2019 relatief sterk gegroeid zijn. Alle activiteitensectoren zouden met hun omzettoename hiertoe bijgedragen hebben. Deze goede resultaten moeten echter genuanceerd worden door de ongunstige economische factoren die een economische vertraging voor de tweede helft van 2019 doen vermoeden. Ook de situatie aan de kant van de demografie van de ondernemingen en de faillissementen is niet eenduidig. De Brusselse tewerkstelling zou in de loop van 2019 enigszins verzwakken, gezien de dalende aanwervingsvooruitzichten bij bedrijven en de afname van het aantal gepresteerde uren uitzendwerk. Tot slot blijft de werkloosheid verder dalen, maar minder snel dan voorheen.

Om alle details van deze analyse te ontdekken, kunt u de Conjunctuurbarometer van de herfst 2019 raadplegen!