(cc) Pixabay
    

Follow-up van de evolutie van de klimatologische omstandigheden gedurende bijna 40 jaar en bijgewerkte cijfers voor 5 andere thema's

NIEUW

  • Milieu en Energie: twee nieuwe tabellen tonen de Evolutie van de jaarlijkse temperatuur en neerslag in het meetstation van Ukkel gedurende bijna 40 jaar in Leefmilieu en grondgebied.

UPDATES

  • Onderwijs: in Herkomst-bestemming van de leerlingen zijn alle tabellen betreffende de Verplaatsing van leerlingen in het gewoon en buitengewoon onderwijs bijgewerkt met de cijfers voor het schooljaar 2019-2020, evenals de overeenkomstige indicator in de Kerncijfers per gemeente.
  • Economie: in het subthema Economische activiteit zijn de tabellen voor de Invoer en Uitvoer bijgewerkt met de resultaten van 2018 en 2019 en werden de jaren 2016-2017 herzien.
  • Ruimtelijke ordening en Vastgoed: de tabel over Premies en toelagen voor huisvesting is bijgewerkt met de gegevens voor het jaar 2020 in Premies en toelagen.
  • Milieu en Energie: in Leefmilieu en grondgebied, herziening van de tabel over het Klimatologisch overzicht in Ukkel met toevoeging van cijfers vanaf het jaar 2001.
  • Mobiliteit en Vervoer: bijwerking van de resultaten betreffende het Vervoer over de weg in het subthema Goederenvervoer.
  • Veiligheid: in Interventies van de DBDMH werd de tabel Aantal interventies naar soort tussenkomsten bijgewerkt met de cijfers voor 2020.