Focus van het BISA nr. 34: demografische barometer 2019

In het begin van 2020 kijkt het BISA met de demografische barometer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest terug naar 2019.

In 2018 is de Brusselse bevolking gegroeid met 9 800 inwoners en bedroeg op 1 januari 2019 meer dan 1,2 miljoen inwoners. Het gewest heeft nooit zoveel inwoners gehad en haar bevolking stijgt sinds 1996! Hoe kan deze groei verklaard worden? Om hier een antwoord op te geven, analyseert de Focus van het BISA nr. 34 de evolutie in de mortaliteit, vruchtbaarheid en migratie in het Brussels Gewest.

In het jaar 2019 vierde het gewest ook haar 30-jarige bestaan. Omwille van deze gelegenheid schetst de Focus nr. 34 een portret van haar bevolking sinds 1989.

Meer weten? Ontdek de Focus van het BISA nr. 34Demografische barometer 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”.