Focus van het BISA nr. 44 - Prijzen van de appartementen in het Brussels Gewest: de kloof tussen oost en west wordt groter

Deze Focus bestudeert de evolutie van de prijzen van de appartementen in de verschillende Brusselse gemeenten tussen 1995 en 2020. Hij onderzoekt het ontstaan van de ruimtelijke kloof tussen het oosten en het westen van het kanaal.

Uit de laatste rangschikking van de Brusselse gemeenten volgens de verkoopprijs van de appartementen in 2020 komt een duidelijke vaststelling naar voren: alle gemeenten ten westen van het kanaal staan op de laatste plaatsen.

Sinds wanneer kan men spreken van een prijskloof tussen de gemeenten ten oosten en ten westen van het kanaal? Hoe evolueren de prijzen tussen en binnen deze twee zones?
De Focus van het BISA nr. 44 beantwoordt deze vragen.