(cc) Pixabay
              

Focus nr. 45: Buitengewoon onderwijs in het BHG: is er een evenwicht tussen vraag en aanbod?

Is het aanbod in het buitengewoon onderwijs in het BHG aangepast aan de noden en aan de vraag van de kinderen die in het Gewest wonen? De Focus van het BISA nr. 45 gaat dieper in op deze vraag.

Algemeen beschouwd gaan de meeste kinderen die in het BHG wonen en in het buitengewoon onderwijs zijn ingeschreven, in het Gewest naar school. Een klein aandeel van de kinderen met dit soort noden gaat evenwel buiten het Brussels Gewest naar school.

Voor welke types onderwijs voldoet het aanbod aan de vraag? Voor welke onderwijscategorieën zoeken Brusselse kinderen een plaats buiten het Gewest? Wat met kinderen die niet in het BHG wonen maar naar Brusselse scholen voor buitengewoon onderwijs gaan? Welke hypothesen kunnen naar voren worden geschoven om deze verschillende fenomenen te verklaren?

De antwoorden op deze vragen en de vooruitzichten voor het Brussels buitengewoon onderwijs kunt u ontdekken in de Focus van het BISA nr. 45.