(cc) Pixabay
              

Focus 47 van het BISA is nu beschikbaar!

De sociaal-economische situatie van de verschillende Brusselse wijken is zeer uiteenlopend. In deze Focus wordt de kinderopvang geanalyseerd en komen de volgende vragen aan bod:

  • Welke wijken van het BHG zijn kwetsbaar wat de sociaal-economische situatie van jonge kinderen betreft?
  • Bevindt de betaalbare opvang zich vooral in die kwetsbare wijken?

Lees voor meer info en voor de resultaten van deze analyse, Focus van het BISA nr. 47 - "Betaalbare kinderopvang voor jonge kinderen in kwetsbare wijken in het Brussels Gewest".