Photo by congerdesign on Pixabay
    

De migratie tussen de Belgische gewesten gaat in stijgende lijn

In België verhuizen meer en meer inwoners van 1 regio naar een andere (Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest). In de afgelopen 20 jaar zijn deze interregionale migraties toegenomen. Vooral tussen het Brussels en het Vlaams Gewest zijn ze opvallend gestegen: in 2016 hebben 24 000 inwoners het Brussels Gewest verlaten om zich in Vlaanderen te vestigen. Dit is een stijging met 55 %, ten opzichte van de situatie in 1997.

Dit is de belangrijkste conclusie van de studie over intergewestelijke migraties, die uitgevoerd werd door de drie gewestelijke instituten voor statistiek en analyse – het BISA, het IWEPS en Statistiek Vlaanderen. Deze studie onderzoekt de recente (1997-2016) tendensen met betrekking tot de migratiestromen tussen de drie gewesten en biedt illustraties via talrijke kaarten. Ze wijst op de voortdurende, Brusselse suburbanisatie van Vlaanderen en Wallonië, maar geeft ook nieuwe, bijzondere migratiepatronen aan.

Om meer te weten, lees hier het rapport over de studie.