Photo by Alex Vasey on Unsplash
              

De jobcreatie steeg in het Brussels Gewest tussen 2018 en 2019 met 9 %, maar in 2020 valt de instroom aan nieuwe werknemers in ondernemingen stil

Tussen 30 juni 2018 en 30 juni 2019 steeg het aantal arbeidsplaatsen voor loontrekkenden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens de nieuwe cijfers van Dynam-Reg met 5 278. In deze periode werden er in het Brussels Gewest 37 011 nieuwe jobs gecreëerd, maar verdwenen er tevens 31 733 jobs.

Volgens de voorlopige cijfers voor gans België zou het aantal jobs op 30 juni 2020 met ongeveer 32 000 dalen ten opzichte van het jaar ervoor omwille van de Coronacrisis. Er blijken voornamelijk minder werknemers in de ondernemingen te starten. 

Voor welke jobs en werknemers valt deze instroom in de ondernemingen stil?

  • Vooral in de horeca en de ondersteunende diensten (waaronder de uitzendarbeid) is er een daling van de instroom van nieuwe werknemers.
  • Deze daling geldt ook voor voltijdse jobs, maar is meer uitgesproken voor deeltijdse aanwervingen en uitzendkrachten, flexi-jobbers en andere onregelmatige en seizoensarbeid.
  • Ook blijkt uit deze cijfers voor België dat er minder jongeren in ondernemingen instromen en dat er minder jongeren een eerste keer intreden op de arbeidsmarkt.

Dit alles en meer leest u in de nieuwste Dynam-Reg-Release 2020 in het deel Publicaties op deze site. De cijfers per gewest voor de periode 2018-2019 en de jaren ervoor zijn eveneens beschikbaar op de website van het BISA in het subthema “Binnenlandse werkgelegenheid” in het thema “Arbeidsmarkt”.