Photo by Dane Deaner on Unsplash
              

De invloed van Brusselse grote ondernemingen reikt over de gewestgrenzen heen

Grote ondernemingen spelen een belangrijke rol in de creatie van toegevoegde waarde, leveren een sterke bijdrage aan de export en stellen veel werknemers tewerk.

Wat zijn de kenmerken van deze ondernemingen in het Brussels Gewest? De Focus nr. 35 van het BISA schetst een portret van de grote Brusselse ondernemingen en hun economische invloed op het Vlaams en Waals Gewest.