© visit.brussels - Eric Danhier
              

De 30 jaar van het Brussels Gewest in leeftijdspiramides

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd gecreëerd in 1989 en viert dit jaar dus exact zijn dertigste verjaardag! Maar hoe oud zijn de Brusselaars zelf? En hoe is hun leeftijdsstructuur geëvolueerd over de volledige bestaansperiode van het Gewest? Ontdek in foto’s de evolutie van de leeftijdspiramide van de Brusselaarstussen 1989 en 2019. U zult met name zien dat de Brusselse bevolking tijdens zijn 30 jaar bestaan sterk verjongd is.

Leeftijdspiramide van het Brussels Gewest tussen 1989 en 2019

Wat is een leeftijdspiramide?

Een leeftijdspiramide is een grafische voorstelling van de leeftijds- en geslachtsstructuur van een bevolking. De verticale as geeft de leeftijden weer. Met de horizontale staven wordt vervolgens aangegeven hoeveel personen er van een bepaalde leeftijd zijn. Hierbij wordt in dit geval het aantal mannen links en het aantal vrouwen rechts weergegeven. In de leeftijdspiramides werden ook met verschillende tinten de 0-17 jarigen, de 18-64 jarigen en 65-plussers aangeduid.
 

Hoe is de Brusselse bevolking geëvolueerd over de afgelopen 30 jaar?

Eerst en vooral is de Brussels bevolking verjongd. Dit kan waargenomen uit de vorm van de leeftijdspiramide die duidelijk veranderd is over 30 jaar. Daar waar deze in 1989 veel rechthoekiger was, heeft deze in de loop der jaren een veel driehoekigere vorm gekregen met een dubbele basis. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt vandaag de dag heel wat meer personen rond de 30 jaar en heel wat meer jonge kinderen dan in zijn beginjaren. Vooral tussen 2007 en 2012 namen deze leeftijdsgroepen toe toen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een bevolkingsboom kende ten gevolge van de uitwisselingen met het buitenland, die veel jonge vruchtbare personen betrof.

Op het vlak van de geslachtsstructuur telde het Brussels Gewest in 1989 veel meer vrouwen dan mannen. Vandaag is deze kloof kleiner geworden. Dit is met name het geval op oudere leeftijd.
 

Meer informatie en analyses over de evolutie van de leeftijdspiramide van het Gewest tussen 1991 en 2016 kan teruggevonden worden in de Focus nr. 16 van het BISA.

Meer bevolkingsgegevens over het Gewest kunnen geconsulteerd worden op de thematische pagina “Bevolking” van de website van het BISA en van de website van de Wijkmonitoring.

 


Bibliographie

BISA. HERMIA J.-P. 2016. Demografische barometer 2016 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brussel, Focus van het BISA nr. 16.