Photo by Jonas Leupe on Unsplash
              

Het Conjunctuuroverzicht van juli 2023: gunstige investerings- en omzetgroei, maar arbeidsmarkt verzwakt

Het Conjunctuuroverzicht geeft op twee bladzijden een beeld van de huidige economische situatie in het Brussels Gewest en de recente evolutie ervan.

Uit de editie van juli komt naar voren dat de omzet en investeringen van ondernemingen in het Brusselse Gewest gunstig evolueerden, en hoog noteren boven het historisch gemiddelde.

De inflatie zette haar daling verder, maar de kerninflatie (inflatie zonder energie en voeding) neemt nog steeds toe.

Een hoger aantal faillissementen en niet-werkende werkzoekenden, en een dalend aantal vacatures duiden mogelijk op een verzwakkende economische activiteit in het Gewest.