(cc) Unsplash
    

Cahier van het BISA nr. 9 is verschenen – Welke invloed heeft de stedelijke omgeving op het autobezit in het Brussels Gewest?

In Brussel worden de gebieden met een hogere bevolkingsdichtheid en betere verbindingen met het openbaar vervoer gekenmerkt door een lagere motorisering van de gezinnen die er wonen. Welke invloed hebben factoren als de afstand woon-werkverkeer, het sociaaleconomisch en sociaaldemografisch profiel van de huishoudens, en de firmawagens?

Cahier van het BISA nr. 9 geeft antwoorden op deze vragen.