(cc) Pixabay
    

Brusselse uitvoer herstelt in 2021

Zopas verscheen de publicatie "Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 2018-2021". Deze publicatie biedt inzicht in de handel tussen Brussel en het buitenland.

Na een forse afname ten gevolge van de gezondheidscrisis in 2020 (-10,9 %), herstelde de totale uitvoer van Brussel zich in 2021 (+14,5 %). Zo klom de Brusselse uitvoer tot boven het niveau van voor de coronapandemie (+2,1 % t.o.v. 2019).

  • De uitvoer van goederen nam van 2019 tot 2021 toe met 1,3 %, door een dynamische evolutie van de industrie en ondanks de daling in de handel, Die laatste tak had in 2021 onder andere te kampen met een daling in de autoverkoop.
  • De uitvoer van diensten groeide van 2019 tot 2021 met 2,8 %, vooral dankzij de financiële dienstverlening.

Zo kwam de totale Brusselse uitvoer in het jaar 2021 uit op 56,7 mld. euro, waarvan 26,3 mld. euro goederen en 30,3 mld. euro diensten.

Deze publicatie is de vrucht van een samenwerking tussen de statistische autoriteiten van de drie gewesten (Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse, Vlaamse Statistische Autoriteit en Institut Wallon de l’Évaluation, de la Prospective et de la Statistique) en de Nationale Bank van België in het kader van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR).

Voor meer informatie kan u de publicatie raadplegen op onze website.