Photo by Jaroslaw Bialik on Pixabay
              

Brusselse uitvoer groeit fors in 2019

Zopas verscheen de publicatie "Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 2016-2019". Deze publicatie biedt inzicht in de handel van Brusselse bedrijven met het buitenland.

De publicatie kwam tot stand dankzij de statistische autoriteiten van de drie gewesten (Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse, Vlaamse Statistische Autoriteit en Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique) en de Nationale Bank van België in het kader van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR).

Nieuw vanaf deze editie, is de snellere beschikbaarheid van de statistieken over de regionale in- en uitvoer. Zo werd deze editie niet alleen 2018 toegevoegd aan de reeks, maar ook 2019. De jaren 2016 en 2017 zijn herzien.

Uit de publicatie blijkt dat de internationale handel van het Brussels Gewest in waarde van 2017 tot 2019 ieder jaar toeneemt, na twee jaren van afkoeling (2015-2016).

De Brusselse uitvoer evolueerde zeer dynamisch in 2019 (+8,0 %):

  • De uitvoer van goederen nam toe met 8,3 %,  vooral dankzij de bedrijfstak "vervaardiging van transportmiddelen";
  • Wat de uitvoer van diensten betreft, steunde de groei (+7,7 %) grotendeels op de tak "financiële activiteiten en verzekeringen".

Zo komt de totale Brusselse uitvoer in 2019 uit op 55 mld. euro, waarvan 25,5 mld. euro goederen en 29,5 mld. euro diensten.

Voor meer informatie kan u de publicatie raadplegen op onze website.