(cc) Pixabay
              

Brusselse uitvoer daalt fors in 2020

Zopas verscheen de publicatie "Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 2018-2020". Deze publicatie biedt inzicht in de handel tussen Brussel en het buitenland.

Na drie opeenvolgende jaren van groei, daalde de Brusselse uitvoer sterk in 2020, met -11,0 %, onder de invloed van de COVID-19-crisis.

  • De uitvoer van goederen nam af met –18,9 %. De daling was bijzonder sterk in de handel en de industrie.
  • De uitvoer van diensten daalde eveneens, maar minder intensief (-4,0 %). Vooral in de bedrijfstak "vrije beroepen, wetenschappelijke en technische activiteiten" en in de horeca was de daling belangrijk.

De totale Brusselse uitvoer bedroeg zo 49,7 mld. euro in het jaar 2020, waarvan 21,2 mld. euro goederen en 28,5 mld. euro diensten.

Deze publicatie is de vrucht van een samenwerking tussen de statistische autoriteiten van de drie gewesten (Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse, Vlaamse Statistische Autoriteit en Institut Wallon de l’Évaluation, de la Prospective et de la Statistique) en de Nationale Bank van België in het kader van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR).

Voor meer informatie kan u de publicatie raadplegen op onze website.

.