Photo by chuttersnap on Unsplash
              

Brusselse huishoudens en de auto

Het dichtslibben van de wegen en de bezorgdheid over het milieu, vooral in verband met autogebruik, staan centraal in het publiek debat. Autobezit ligt aan de basis van automobiliteit. In het Brussels Gewest beschikt één huishouden op twee over een auto. Over welke huishoudens gaat het?

Aangezien het bezit van een auto vaak leidt tot intensiever gebruik ervan, analyseert de Focus nr. 32 van het BISA de kenmerken van de Brusselse huishoudens die al dan niet over een auto beschikken om een nieuw licht te werpen op de plaats van de auto in de stad.

Lees de Focus nr. 32 van het BISA voor meer informatie.