Photo by National Cancer Institute on Unsplash
    

Bijwerking van 7 thema’s

In december zijn zeven thema's, waaronder het aantal thema's dat door het BISA wordt verwerkt, geactualiseerd.

BIJWERKINGEN

  • Bevolking: de tabellen met betrekking tot de Huidige nationaliteit zijn bijgewerkt met de gegevens van 2019 en de indicatoren met betrekking tot de Nationaliteit in de ‘Kerncijfers per gemeente’ zijn eveneens geactualiseerd.
  • Inkomens en uitgaven van de huishoudens: alle tabellen met betrekking tot het Huishoudbudgetonderzoek zijn bijgewerkt met de cijfers van 2018.
  • Gezondheid: de tabel Aantal diabetespatiënten dat medicatie neemt is bijgewerkt met de resultaten van 2017 en het jaar 2016 is gecorrigeerd. De statistische cijfers uit 2017 zijn eveneens toegevoegd aan Totaal aantal nieuwe kankergevallen per leeftijdscategorie evenals Totaal aantal nieuwe kankergevallen volgens de meest voorkomende primaire tumoren.
  • Arbeidsmarkt: voor het onderdeel Internationale tewerkstelling in het subthema Binnenlandse werkgelegenheid, zijn de tabellen bijgewerkt met de cijfers van 2018 en de cijfers van de periode 2016-2017 zijn gecorrigeerd.
  • Overheidsfinanciën: wat betreft de Financiën van de Brusselse gemeenten, zijn de meeste tabellen van de Begrotingsboekhouding van de gemeenten bijgewerkt met de statistieken uit 2018 en de indicatoren met betrekking tot de Ontvangsten, uitgaven en Schuldenlast van de gemeenten zijn bijgewerkt in ‘Kerncijfers per gemeente’.
  • Ruimtelijke ordening en Vastgoed: in Bodembezetting, zijn de tabellen met betrekking tot Kadastrale percelen bijgewerkt met de statistieken uit 2019.
  • Milieu en Energie: parallel met de actualisering van het subthema Bodembezetting, zijn de cijfers uit 2019 toegevoegd aan de tabel met betrekking tot de Oppervlakte van de percelen volgens hun aard.