Photo by Wiktor Karkocha on Unsplash
              

Bijgewerkte cijfers Overheidsfinanciën, Woningpark en Werkloosheid

NIEUW

In januari worden in het kader van het thema 'Overheidsfinanciën' de gemeentelijke cijfers verder geanalyseerd. Er zal voortaan meer aandacht worden besteed aan de Boekhouding van de Brusselse OCMW's.

UPDATES

Ook twee andere thema's werden intussen bijgewerkt.

In het thema 'Arbeidsmarkt' werden de tabellen met betrekking tot de Niet-werkende werkzoekenden en de Vacatures aangevuld met de gegevens uit 2019.

In het kader van het thema 'Ruimtelijke ordening en Vastgoed' werden de cijfers voor het Woningpark voor de periode 2007-2018 herzien.