© visit.brussels - Eric Danhier
              

Actualisering van 6 thema’s

NIEUW

In augustus van dit jaar is het thema “Veiligheid” uitgebreid. Er wordt nu gekeken naar de evolutie van de cijfers van het Totaalaantal geregistreerde fietsendiefstallen voor de jaren 2010 tot 2018 en het Aantal fietsongevallen met slachtoffers naar soort slachtoffers voor de periode 2012 tot 2018, allebei onderzocht op gemeentelijk niveau. Deze laatste ontwikkeling is ook overgenomen in de component Verkeersveiligheid van het thema “Mobiliteit en Vervoer”.

UPDATES

Tegelijkertijd werden ook vier andere thema's geactualiseerd.

In het thema “Bevolking” zijn alle tabellen Leeftijdsstructuur bijgewerkt met de gegevens op 1 januari 2019 en zijn de gegevens op 1 januari 2008 herzien.

De cijfers voor het schooljaar 2017-2018 zijn toegevoegd aan de tabel Huisonderwijs van het thema “Onderwijs”.

In de beschikbare gegevens onder het thema “Arbeidsmarkt” zijn de tabellen betreffende Bevolking op beroepsactieve leeftijd op basis van administratieve gegevens bijgewerkt met de statistieken voor 2017, terwijl de tabellen Werkende beroepsbevolking per woonplaats zijn aangevuld met de cijfers voor 2018. Deze update heeft ook geleid tot een actualisering van de indicatoren op dit vlak in “Kerncijfers per gemeente”.

In het thema “Veiligheid” zijn de tabellen Geregistreerde misdrijven en Verkeersongevallen op de openbare weg aangevuld met de gegevens voor 2018.

Tot slot zijn in de rubriek Toerisme, een onderdeel van het thema “Toerisme en Cultuur”, de statistieken voor 2018 toegevoegd aan de tabellen over het Aantal hotels en kamers en het Aantal overnachtingen.