De Politie
              

Actualisering van 4 thema’s

NIEUW

In september werd het thema ‘Arbeidsmarkt’ in de rubriek Kenmerken van de tewerkstelling uitgebreid met nieuwe cijfers over Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet voor de jaren 2010 tot 2018.

UPDATES

Tegelijkertijd werden andere subthema's bijgewerkt.

De cijfers voor het jaar 2018 werden toegevoegd aan de tabel van de Levensverwachting en de tabel met het Percentage van de bevolking met een goede (tot zeer goede) subjectieve gezondheid in het thema ‘Gezondheid’.

In de andere beschikbare gegevens onder het thema ‘Arbeidsmarkt’ zijn de tabellen betreffende Zelfstandigen in Werkende beroepsbevolking (per woonplaats) bijgewerkt met de statistieken van 2018.

In ‘Onderzoek en technologie’ werden de tabellen met betrekking tot de Uitgaven en Tewerkstelling in Onderzoek en Ontwikkeling bijgewerkt met de gegevens van 2016 en 2017 en werd het jaar 2015 herzien.

En in het thema ‘Veiligheid’ werden de tabellen met het Aantal agenten in de politiezones in het BHG aangevuld met de cijfers van 2018.