Photo by Michael Longmire on Unsplash
              

Acht bijgewerkte thema's

In november werden heel wat gegevens geactualiseerd van acht thema’s die aan bod kwamen bij het BISA

  • Bevolking: de tabellen met betrekking tot de Huwelijken, scheidingen en wettelijke samenwoning werden bijgewerkt met de gegevens van 2018.
  • Inkomens en uitgaven van de huishoudens: alle tabellen van de Fiscale Inkomstenstatistiek werden bijgewerkt met de cijfers die overeenstemmen met het inkomstenjaar 2017. De indicatoren van dit thema werden tegelijk ook aangepast in “Kerncijfers per gemeente”.
  • Bestaansonzekerheid en Sociale bijstand: de statistieken van 2018 werden toegevoegd zowel aan Recht op maatschappelijke integratie als aan Recht op maatschappelijke hulp en de cijfers voor de periode 2005 tot 2017 werden herzien. Ook hier werden de in de “Kerncijfers per gemeente” opgenomen indicatoren, bijgewerkt.
  • Gezondheid: de tabel van de Verdeling van de bevolking op basis van het rookgedrag, de tabel betreffende het Percentage van de bevolking dat een problematisch alcoholgebruik vertoont en de tabellen betreffende Overgewicht en obesitas werden aangevuld met de gegevens van 2018. In het gedeelte Gezondheidstoestand en medische praktijken werden de cijfers van 2017 toegevoegd aan het Percentage rechthebbenden met een Globaal Medisch Dossier (GMD) en aan het Aantal patiënten van medische huizen per 10 000 rechthebbenden.
  • Arbeidsmarkt: in de Binnenlandse werkgelegenheid en de Gewestelijke tewerkstellingsdynamiek werden de tabellen bijgewerkt met de statistieken van 2017-2018.
  • Economie: het Aantal btw-plichtige ondernemingen en het Aantal oprichtingen of stopzettingen van ondernemingen werden geactualiseerd met de gegevens van 2018.
  • Overheidsfinanciën: wat de Financiën van de Gemeenschappen en Gewesten betreft werden de resultaten die werden opgenomen in de tabellen voor de periode 2010-2018 herzien.
  • Milieu en Energie: in het deel Milieu en maatschappij werden de tabellen met betrekking tot het Leidingwater en de Ophalingen van Net Brussel aangevuld met de cijfers van 2018. Hetzelfde geldt voor de Recyclage van de huishoudelijke verpakkingsmaterialen en voor de Geregistreerde milieumisdrijven, waarvoor bovendien ook de resultaten voor de periode 2012-2017 werden bijgewerkt.
    Voor het gedeelte Energie, binnen de rubriek Levering van gas en elektriciteit aan de gemeenten, werden de tabellen geactualiseerd met de statistieken van 2018.