(cc) Pixabay
              

5 bijgewerkte thema’s

UPDATES

  • Onderwijs: in het subthema Schoolloopbaan is een correctie en herziening gebeurd van de methodologie van de statistieken over Zittenblijven voor de schooljaren 2015-2016 tot 2021-2022.
  • Arbeidsmarkt: de cijfers van 2022 zijn toegevoegd aan de tabellen over de Zelfstandigen en de Loontrekkenden (per hoofdverblijfplaats) in het subthema Werkende beroepsbevolking.
    In Binnenlandse werkgelegenheid zijn de statistieken over Tewerkstelling bij Europese en internationale instellingen bijgewerkt met de gegevens van 2022 en werden de statistieken van de jaren 2016 tot 2021 herzien.
  • Overheidsfinanciën: in Financiën van de Brusselse gemeenten zijn alle tabellen van de Begrotingsboekhouding en de Algemene boekhouding van de gemeenten bijgewerkt met de statistieken van 2021, en zelfs van 2023 voor de Tarieven van de aanvullende belasting op de personenbelasting en op de onroerende voorheffing; hetzelfde is gebeurd voor de Begrotingsboekhouding van de OCMW's in het subthema Financiën van de Brusselse OCMW’s
  • Milieu en Energie: de tabellen van Emissies van broeikasgassen en Luchtverontreinigende emissies zijn bijgewerkt met de gegevens van 2021 in het subthema Leefmilieu en grondgebied. In het subthema Energie zijn de statistieken van 2022 toegevoegd aan Levering van elektriciteit en gas aan de gemeenten en aan Elektriciteits- en aardgasstromen naar de gewesten.
  • Veiligheid: in Criminaliteit en politiepersoneel zijn de tabellen over de Personeelsterkte van de politiezones in het BHG bijgewerkt voor het jaar 2022.