Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse
van perspective.brussels verzamelt, produceert en verspreidt statistieken over het Brussels Gewest. Het BISA voert ook sociaal-economische analyses uit en evalueert het overheidsbeleid.

Wist je dat?

Nieuws

Updates

Update van de statistieken van vier thema’s

Zoals elke laatste donderdag van de maand zet het BISA de meest recente beschikbare statistieken voor het Brussels Gewest online
(cc) Pixabay
Publicaties

Het Conjunctuuroverzicht van oktober 2023: sterke groei in dienstensector en investeringen, maar het ondernemersvertrouwen verzwakt

Het Conjunctuuroverzicht geeft op twee bladzijden een beeld van de huidige economische situatie in het Brussels Gewest en de recente evolutie ervan
(cc) Pixabay
In de kijker

Eén op de zes leerlingen in het technisch en beroepssecundair onderwijs is een zittenblijver

De "In de Kijker" van het BISA buigt zich over het zittenblijven van leerlingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens de secundaire onderwijsvorm
Photo by Jeswin Thomas on Unsplash
Publicaties

Het Jaarverslag van het BISA 2022 is nu beschikbaar!

Het jaarverslag schetst een beeld van de activiteiten en opdrachten van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse in 2022
© perspective.brussels

Laatste publicaties

2023

Regionale economische vooruitzichten 2023-2028

De regionale economische vooruitzichten 2023-2028 werden in juli 2023 gepubliceerd. Ze vertrekken vanuit de nationale vooruitzichten die het Federale Planbureau in juni 2023 heeft voorgesteld. De regionale projecties op middellange termijn omvatten de volgende gebieden: macro-economische en sectorale evoluties, arbeidsmarkt, inkomens van de huishoudens, overheidsfinanciën en de uitstoot van broeikasgassen.

2023 - Focus van het BISA n°60

Digitalisering van de economie en de maatschappij: waar staan we in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Kan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een "smart city" worden? Waar staat het Gewest op het vlak van de digitalisering? Hoe verhoudt het zich tot de rest van het land en tot andere Europese landen?

De Focus van het BISA nr. 60 antwoordt op deze vragen door verschillende uitdagingen van de digitalisering te onderzoeken.