Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse
van perspective.brussels verzamelt, produceert en verspreidt statistieken over het Brussels Gewest. Het BISA voert ook sociaal-economische analyses uit en evalueert het overheidsbeleid.

Wist je dat?

Nieuws

Evenementen

Werkseminarie – 9 maart 2023: "Het meten van de Bereikbaarheid: uitdaging en methoden"

Op 9 maart 2023 heeft het BISA een werkseminarie georganiseerd om het meten van territoriale bereikbaarheid te bespreken. U vindt hieronder de presentaties van de verschillende sprekers.
© perspective.brussels
Publicaties

Publicatie van de Focus van het BISA nr. 56: Is Brussel een groene stad?

Is Brussel echt een "groene stad"? De Focus van het BISA nr. 56 gaat in op de verschillende manieren om het "groen" in de stad te meten en te analyseren
(cc) Unsplash
Updates

Maandelijkse update: nieuwe informatie over de begunstigden van een leefloon en van het recht op sociale bijstand en over het park voor de productie van groene stroom

Zoals elke laatste donderdag van de maand zet het BISA de recentste beschikbare statistieken voor het Brussels Gewest online
Photo by Nuno Marques on Unsplash
Publicaties

Het Cahier van het BISA nr. 10 legt de "spending reviews" uit

Op verzoek van de Europese Commissie heeft het BHG spending reviews in de begrotingscyclus opgenomen. Maar hoe wordt een spending review met succes uitgevoerd?
(cc) Pexels

Laatste publicaties

2023 - Focus van het BISA n°56

Is Brussel een groene stad?

We zien de jongste jaren veel studies over de groene ruimten. Maar gaan die verschillende studies wel over hetzelfde?

De Focus van het BISA nr. 56 buigt zich over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de hand van verschillende vragen:

  • Wat wordt beschouwd als "groen" in de stad?
  • Hoe meet men het "groene karakter" van een stedelijk gebied?
  • Hoe zijn de groene ruimten verdeeld binnen het Gewest?
2023 - Cahiers van het BISA n°10

Hoe met succes een spending review uitvoeren?

Spending reviews of uitgaventoetsingen zijn diepgaande analyses van de overheidsuitgaven met als doel alternatieve scenario's (of hervormingsopties) voor de onderzochte uitgaven voor te stellen die in het begrotingsproces kunnen worden opgenomen.

In welke context zijn spending reviews in Europa en elders ontstaan? Wat zijn de stappen van een spending review? Wat zijn de goede bestuurspraktijken? Op al die vragen geeft dit Cahier van het BISA een antwoord.

2023 - Cahiers van het BISA n°9

Welke invloed heeft de stedelijke omgeving op het autobezit in het Brussels Gewest?

In Brussel worden de gebieden met een hogere bevolkingsdichtheid en betere verbindingen met het openbaar vervoer gekenmerkt door een lagere motorisering van de gezinnen die er wonen. Welke invloed hebben factoren als de afstand woon-werkverkeer, het sociaaleconomisch en sociaaldemografisch profiel van de huishoudens, en de firmawagens?

Cahier nr. 9 van het BISA geeft antwoorden op deze vragen.