Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse
van perspective.brussels verzamelt, produceert en verspreidt statistieken over het Brussels Gewest. Het BISA voert ook sociaal-economische analyses uit en evalueert het overheidsbeleid.

Wist je dat?

Nieuws

Publicaties

Conjunctuurbarometer lente 2021: Hoe staat de Brusselse economie er iets meer dan een jaar na het begin van de coronacrisis voor?

Hoe is het gesteld met de economische activiteit in Brussel iets meer dan een jaar na het begin van de Covid-19-crisis? Welke sectoren zijn erin geslaagd zich te herstellen? Hoe heeft deze economische...
(cc) Pixabay
Bijwerkingen

Update van de consumentenenquête met de gegevens van mei 2021

Sinds het begin van de Covid-19-crisis zijn aan deze enquête twee vragen toegevoegd om de kwetsbaarheid van Brussels huishoudens ten aanzien van de crisis te evalueren
(cc) Pixabay
Bijwerkingen

Wijkmonitoring: de werkloosheidsgraad werd bijgewerkt met de gegevens van 2018

Update van het subthema ‘Werkloosheid’ met de laatste beschikbare cijfers voor het Brussels Gewest op de website van de Wijkmonitoring van het BISA.
(cc) Pixabay
Bijwerkingen

Een nieuwe aanpak voor de Brusselse Energiebalans en bijgewerkte cijfers voor 3 andere thema’s

Publicatie van de recentste statistische gegevens voor het Brussels Gewest in 4 thema's die door het BISA worden behandeld.
Photo by Nuno Marques on Unsplash

Laatste publicaties

2021 n°35

Conjunctuurbarometer

Speciale Covid-19-editie - Lente 2021 (enkel in elektronische versie)
2021 - Focus van het BISA n°43

Demografische barometer 2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In 2019 is de bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met bijna 10 000 inwoners toegenomen. Welke demografische factoren verklaren deze jaarlijkse evolutie? In welke wijken is de bevolking het meest toegenomen?

De antwoorden op deze vragen, alsook enkele analyses over de waarschijnlijke impact van de pandemie op de Brusselse bevolking kunt u ontdekken in de Focus van het BISA nr. 43.