Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse
van perspective.brussels verzamelt, produceert en verspreidt statistieken over het Brussels Gewest. Het BISA voert ook sociaal-economische analyses uit en evalueert het overheidsbeleid.

Wist je dat?

Nieuws

Publicaties

Publicatie van de Conjunctuurbarometer - lente 2024: de Brusselse marktactiviteit zet een degelijke groei neer

De voorjaarseditie van de Conjunctuurbarometer van 2024 is gelanceerd. In deze barometer worden de voornaamste evoluties geanalyseerd op het vlak van economische activiteit en arbeidsmarkt in het Brus...
Photo by Jean-Luc Picard on Unsplash
Publicaties

Publicatie van de Focus van het BISA nr. 64 "Bereikbaarheid van dagwinkels in Brusselse wijken"

Deze Focus bestudeert de ruimtelijke toegankelijkheid tot essentiële consumptiegoederen in de Brusselse wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(cc) Unsplash
Updates

Statistische updates binnen zes thema’s

Zoals elke laatste donderdag van de maand zet het BISA de meest recente beschikbare statistieken voor het Brussels Gewest online
Photo by Patty Brito on Unsplash
In de kijker

De gewestelijke bereikbaarheid van het grondgebied met het openbaar vervoer is maximaal in het centrum

De bereikbaarheid van het grondgebied met het openbaar vervoer meet hoe gemakkelijk de diensten en voorzieningen voor onze dagelijkse activiteiten bereikbaar zijn
© visit.brussels - Jean-Paul Remy

Laatste publicaties

2024 - Focus van het BISA n°64

Bereikbaarheid van dagwinkels in Brusselse wijken

In Focus nr. 64 bestudeert het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) de ruimtelijke toegankelijkheid tot essentiële consumptiegoederen in de Brusselse wijken, namelijk voedingswinkels en apotheken. Een goede bereikbaarheid van een basisaanbod aan winkels is een sleutelfactor in de implementatie van de buurtstad, een doelstelling die is opgenomen in het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling.

2024 - Focus van het BISA n°63

Publiek toegankelijke groene ruimten in het Brussels Gewest: wat is het aanbod in 2023 en hoe is het geëvolueerd in 40 jaar?

Deze Focus beschrijft de huidige stand van zaken van de publiek toegankelijke groene ruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vergelijkt de situatie in 2023 met die in 1981.