2 116

Belgische bedrijven immigreerden naar Brussel in 2018

2 116 bedrijven uit een van de andere twee Belgische gewesten hebben zich in 2018 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd.

Dit cijfer houdt alleen rekening met de adresverandering van de juridische eenheid (maatschappelijke zetel voor rechtspersonen en domicilie voor natuurlijke personen) op het Belgische grondgebied. Dit betekent niet noodzakelijk dat de onderneming niet langer actief is op de plaats waar ze gevestigd was, aangezien ze daar nog steeds een of meer vestigingen kan hebben.

Meer statistische gegevens over de ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt u op de themapagina 'Economie' van de website van het BISA.