(cc) Pixabay
              

Focus van het BISA nr. 60: Digitalisering van de economie en de maatschappij: waar staan we in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Het BISA publiceert een nieuwe Focus. Die brengt verslag uit over de digitale prestaties in het Brussels Gewest aan de hand van de index voor de digitale economie en maatschappij.

Kan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een "smart city" worden? Waar staat het Gewest op het vlak van de digitalisering? Hoe verhoudt het zich tot de rest van het land en tot andere Europese landen?

De Focus van het BISA nr. 60 antwoordt op deze vragen door verschillende uitdagingen van de digitalisering te onderzoeken:

  • menselijk kapitaal en digitale vaardigheden van de Brusselaars,
  • digitale infrastructuur,
  • integratie van digitale technologieën door de bedrijven,
  • digitalisering van de overheidsdiensten.