Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse
van perspective.brussels verzamelt, produceert en verspreidt statistieken over het Brussels Gewest. Het BISA voert ook sociaal-economische analyses uit en evalueert het overheidsbeleid.

Wist je dat?

Nieuws

Publicaties

Brusselse uitvoer groeit fors in 2019

Zopas verscheen de publicatie "Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 2016-2019". Deze publicatie biedt inzicht in de handel van Brusselse bedrijven met het buite...
Photo by Jaroslaw Bialik on Pixabay
Bijwerkingen

Update van de consumentenenquête met de gegevens van maart 2021

Sinds het begin van de Covid-19-crisis zijn aan deze enquête twee vragen toegevoegd om de kwetsbaarheid van Brussels huishoudens ten aanzien van de crisis te evalueren
Photo by Jordan Nix on Unsplash
Bijwerkingen

Nieuwe statistieken voor één thema en grote updates voor 7 andere thema's

Publicatie van de laatste beschikbare statistische gegevens voor het Brussels Gewest in acht thema's die door het BISA worden behandeld.
Photo by Sabine van Erp on Pixabay
Publicaties

Focus van het BISA nr. 42: De Brusselse privétuinen

Bijna een derde van de oppervlakte aan groene ruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt ingenomen door privétuinen. Hoewel in het BHG het gewestelijke en gemeentelijke beleid vooral gericht ...
Photo by Helmut Jungclaus on Pixabay

Laatste publicaties

2021 - Focus van het BISA n°42

De Brusselse privétuinen

Bijna een derde van de oppervlakte aan groene ruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt ingenomen door privétuinen. Hoewel in het BHG het gewestelijke en gemeentelijke beleid vooral gericht is op de openbare ruimten, spelen ook privétuinen een rol in de kwaliteit van de leefomgeving van de inwoners.

Ontdek in Focus nr. 42 van het BISA:

  • hoeveel woningen een privétuin hebben;
  • hoe ze verdeeld zijn over het Gewest;
  • welke benaderingen overwogen kunnen worden om de studie van dit thema en de inachtneming ervan in het beleid rond stadsontwikkeling te verbeteren.

Diagnose (update)

Sociaal-economische, territoriale en ecologische herstructurering na de COVID-19-crisis