Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse
van perspective.brussels verzamelt, produceert en verspreidt statistieken over het Brussels Gewest. Het BISA voert ook sociaal-economische analyses uit en evalueert het overheidsbeleid.

Wist je dat?

Nieuws

Publicaties

Publicatie van de Focus van het BISA nr. 63 "Publiek toegankelijke groene ruimten in het Brussels Gewest: wat is het aanbod in 2023 en hoe is het geëvolueerd in 40 jaar? ”

Deze Focus beschrijft de huidige stand van zaken van de publiek toegankelijke groene ruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vergelijkt de situatie in 2023 met die in 1981
Photo by Lucas De Haas on Unsplash
Publicaties

De editie 2024 van de publicatie "De Brusselaars en de digitale wereld" is nu online beschikbaar

In "De Brusselaars en de digitale wereld" kwantificeert het BISA de toegankelijkheid van de Brusselaars tot digitale tools en diensten
(cc) Unsplash
Publicaties

Publicatie van de belangrijkste cijfers van de Europese enquête inzake gendergerelateerd geweld

Het BISA, in samenwerking met IWEPS en Statistiek Vlaanderen, heeft de belangrijkste cijfers gepubliceerd van de Europese enquête inzake gendergerelateerd geweld
© Pixabay
Publicaties

In 2022 duwden de energieprijzen de waarden van de Brusselse in- en uitvoer sterk omhoog

Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) heeft zonet de "Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 2019-2022" gepubliceerd
(cc) Pixabay

Laatste publicaties

Publiek toegankelijke groene ruimten in het Brussels Gewest: wat is het aanbod in 2023 en hoe is het geëvolueerd in 40 jaar?

Deze Focus beschrijft de huidige stand van zaken van de publiek toegankelijke groene ruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vergelijkt de situatie in 2023 met die in 1981.

Gendergerelateerd geweld in België

Kerncijfers van de Europese enquête over geweld tegen vrouwen en andere vormen van interpersoonlijk geweld (EU-GBV, 2021-2022)

Stad Brussel

Deze editie van 2024 is aangevuld met tal van kaarten die de verschillen tussen wijken illustreren. Ontdek Stad Brussel in deze reeks, de evolutie en de sociaaleconomische kenmerken van haar inwoners!

2024 - Cahiers van het BISA n°12

De opkomst van thuiswerk in het kielzog van de gezondheidscrisis in het Brussels Gewest

Cahier van het BISA nr. 12 maakt de balans op van de evolutie van thuiswerken voor en na de COVID-19-crisis. De publicatie kwantificeert het aandeel thuiswerkers, identificeert de nieuwe profielen van werknemers na de crisis en beoordeelt het potentieel voor nog meer thuiswerk.