Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse
van perspective.brussels verzamelt, produceert en verspreidt statistieken over het Brussels Gewest. Het BISA voert ook sociaal-economische analyses uit en evalueert het overheidsbeleid.

Wist je dat?

Nieuws

Publicaties

Regionale economische vooruitzichten 2024-2029

Het Federaal Planbureau heeft zonet in samenwerking met het BISA en de statistische instellingen van de twee andere gewesten de nieuwe regionale economische vooruitzichten 2024-2029 gepubliceerd
Photo by Maddy Meng on Unsplash
Evenementen

Het tweede Dynam-Reg Colloquium vindt plaats op 12 september 2024

Op 12 september vindt in Leuven het tweede Dynam-Reg Colloquium plaats. De laatste resultaten en studies over de regionale arbeidsmarktdynamiek zullen hier worden besproken
(cc) Pixabay
Publicaties

Publicatie van de Focus van het BISA nr. 65: "Evolutie van de dynamiek in de kinderopvangsector in het Brussels Gewest tussen 2018 en 2022"

Deze Focus belicht de dynamiek van de kinderopvangsector met betrekking tot het aantal voorzieningen en de opvangcapaciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(cc) Pixabay
Updates

Uitgebreide statistische update op alle BISA-websites

Zoals elke laatste donderdag van de maand zet het BISA de meest recente beschikbare statistieken voor het Brussels Gewest online
Photo by Mika Baumeister on Unsplash

Laatste publicaties

2024

Regionale economische vooruitzichten 2024-2029

De regionale economische vooruitzichten 2024-2029 werden in juli 2024 gepubliceerd. Ze vertrekken vanuit de nationale vooruitzichten die het Federale Planbureau in juni 2024 heeft voorgesteld. De regionale projecties op middellange termijn omvatten de volgende gebieden: macro-economische en sectorale evoluties, arbeidsmarkt, inkomens van de huishoudens, overheidsfinanciën en de uitstoot van broeikasgassen.

2024 - Focus van het BISA n°65

Evolutie van de dynamiek in de kinderopvangsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tussen 2018 en 2022

Deze Focus belicht de dynamiek van de kinderopvangsector met betrekking tot het aantal voorzieningen en de opvangcapaciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2024 - Focus van het BISA n°64

Bereikbaarheid van dagwinkels in Brusselse wijken

In Focus nr. 64 bestudeert het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) de ruimtelijke toegankelijkheid tot essentiële consumptiegoederen in de Brusselse wijken, namelijk voedingswinkels en apotheken. Een goede bereikbaarheid van een basisaanbod aan winkels is een sleutelfactor in de implementatie van de buurtstad, een doelstelling die is opgenomen in het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling.