Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse
van perspective.brussels verzamelt, produceert en verspreidt statistieken over het Brussels Gewest. Het BISA voert ook sociaal-economische analyses uit en evalueert het overheidsbeleid.

Wist je dat?

Nieuws

In de kijker

De gewestelijke bereikbaarheid van het grondgebied met het openbaar vervoer is maximaal in het centrum

De bereikbaarheid van het grondgebied met het openbaar vervoer meet hoe gemakkelijk de diensten en voorzieningen voor onze dagelijkse activiteiten bereikbaar zijn
© visit.brussels - Jean-Paul Remy
Publicaties

Het Conjunctuuroverzicht van april 2024: de omzet en vertrouwen van Brusselse ondernemingen stijgt, het aantal faillissementen neemt licht toe

Het Conjunctuuroverzicht geeft op twee bladzijden een beeld van de huidige economische situatie in het Brussels Gewest en de recente evolutie ervan
(cc) Pixabay
Updates

Vijf geactualiseerde thema's

Zoals elke laatste donderdag van de maand zet het BISA de meest recente beschikbare statistieken voor het Brussels Gewest online
© visit.brussels - Jean-Paul Remy
Publicaties

Publicatie van de Focus van het BISA nr. 63 "Publiek toegankelijke groene ruimten in het Brussels Gewest: wat is het aanbod in 2023 en hoe is het geëvolueerd in 40 jaar? ”

Deze Focus beschrijft de huidige stand van zaken van de publiek toegankelijke groene ruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vergelijkt de situatie in 2023 met die in 1981
Photo by Lucas De Haas on Unsplash

Laatste publicaties

Publiek toegankelijke groene ruimten in het Brussels Gewest: wat is het aanbod in 2023 en hoe is het geëvolueerd in 40 jaar?

Deze Focus beschrijft de huidige stand van zaken van de publiek toegankelijke groene ruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vergelijkt de situatie in 2023 met die in 1981.

Gendergerelateerd geweld in België

Kerncijfers van de Europese enquête over geweld tegen vrouwen en andere vormen van interpersoonlijk geweld (EU-GBV, 2021-2022)

Stad Brussel

Deze editie van 2024 is aangevuld met tal van kaarten die de verschillen tussen wijken illustreren. Ontdek Stad Brussel in deze reeks, de evolutie en de sociaaleconomische kenmerken van haar inwoners!