U bent hier: Home / Thema's / Economie / Conjunctuur

Conjunctuur

Onderzoek naar de evolutie van de opinie van de consumenten en de ondernemingen is een van de basisinstrumenten voor conjunctuuranalyse. De resultaten van de maandelijkse enquêtes van de NBB bij deze economische actoren kunnen worden vertaald in statistische reeksen die beschikbaar zijn over een lange periode.

Onderstaande grafieken tonen de evolutie van deze indicatoren ten opzichte van hun langetermijngemiddelde, dat wordt weergegeven op de horizontale as (0). Ze bieden ook de mogelijkheid om de evolutie van een indicator tussen perioden te analyseren: een stijging (of daling) van een waarde wijst op meer optimisme (of pessimisme) van de economische actoren. Dit geldt niet voor de werkloosheid, waar een stijging duidt op een groter pessimisme.

Raadpleeg de methodologie voor meer informatie over de gegevensverwerking en de interpretatie van de grafieken.
 

Enquête bij de consumenten

Elke maand bevraagt de NBB een variabele steekproef van 1 850 Belgische gezinnen, waaronder 350 Brusselse.

Deze enquête is geharmoniseerd op Europees niveau en peilt de consumenten over de evolutie van de economische situatie in het algemeen en de evolutie van hun persoonlijke situatie.

Vervolgens wordt een synthetische indicator berekend op basis van de verkregen antwoorden, om zodoende het vertrouwen van de consumenten weer te geven.
 

De Brusselse consumenten tegenover de coronacrisis

Twee extra vragen in verband met de coronacrisis werden tijdelijk toegevoegd aan de vragenlijst die maandelijks aan de consumenten wordt voorgelegd. Deze vragen gaan enerzijds over het inkomensverlies van de gezinnen in verband met de crisis en anderzijds over hun vermogen om schokken op te vangen met hun spaargeld.

In het Brussels gewest lijdt in mei 27 % van de respondenten een inkomensverlies van ten minste 10 % omwille van de crisis. Onder hen beschikt 47 % over een spaarbuffer waarmee ze noodzakelijke uitgaven kunnen dekken gedurende maximaal 3 maanden. Deze twee elementen samen geven aan dat 13 % van de Brusselse huishoudens financieel extreem kwetsbaar zou zijn in het licht van de coronacrisis in mei 2020, tegenover 11 % op nationaal niveau.
 


 


 

 

Indicator van het consumentenvertrouwen

 

 


Vooruitzichten van de economische situatie in België voor de volgende twaalf maanden

 

 


Vooruitzichten inzake werkloosheid in België voor de volgende twaalf maandena1

a1: Voor alle indicatoren behalve werkloosheid duidt een stijging van de waarde op een toenemend optimisme bij de economische actoren. Voor de werkloosheid duidt een stijging van de waarde op een verhoogd pessimisme van de consumenten.
 

 


Vooruitzichten van de financiële situatie van de gezinnen voor de volgende twaalf maanden

 

 


Vooruitzichten aangaande het spaarvermogen van de gezinnen voor de volgende twaalf maanden

 

 


Conjunctuurenquête

Elke maand bevraagt de NBB een vast panel van ongeveer 5.000 Belgische ondernemingen over de huidige staat van hun activiteiten, en over hun verwachtingen op korte termijn.

De vragen betreffen hun productieniveau, hun verkoop, hun investeringen maar ook de werkgelegenheid en de vraag.

Vervolgens wordt een vertrouwensindex van de ondernemingen berekend op basis van de antwoorden, om zodoende de resultaten samen te vatten in één enkel cijfer. Deze indicator levert een waardevolle bijdrage aan de analyse van de Brusselse conjunctuurcyclus.


Indicator van het ondernemersvertrouwena1

a1: De vertrouwensindex van de ondernemingen wordt verkregen door weging van de synthetische curves van de vier bevraagde sectoren, meer bepaald: de verwerkende nijverheid, de bouwnijverheid, handel en dienstverlening aan bedrijven.