Conjunctuuroverzicht

Dankzij het Conjunctuuroverzicht van het BISA kunnen de huidige economische situatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de recente evolutie ervan in één oogopslag worden beoordeeld dankzij een visuele voorstelling van de evolutie van alle sociaaleconomische indicatoren (economische activiteit, arbeidsmarkt en maatschappelijke dienstverlening).

Het wordt driemaandelijks bijgewerkt en is beschikbaar in elektronisch formaat.

Editie april 2020
Gezien de gebruikte methode, laat het Conjunctuuroverzicht niet toe de eerste impact te detecteren van de coronacrisis op de economische activiteit in Brussel.

Het BISA volgt de economische impact van de verspreiding van het Coronavirus en van de maatregelen genomen om het in te dijken, actief op.

De datum van de volgende publicatie van het Conjunctuuroverzicht zal afhangen van de beschikbaarheid van gegevens die de reële staat weergeven van de economische activiteit in Brussel.