699 ha

landbouwgrond in Brussel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telde in 2021 699 ha landbouwgrond volgens het kadastrale percelenplan.

Dit komt overeen met  4,3 % van de totale oppervlakte van het Gewest. De akkerbouw is goed voor 493 ha van de landbouwgrond, terwijl de weiden, tuinen en boomgaarden 206 ha innamen.

Raadpleeg het thema "Ruimtelijke ordening en Vastgoed" op de website van het BISA voor meer informatie en statistieken.