(cc) Pixabay
    

Update van de consumentenenquête met de gegevens van mei 2021

Sinds het begin van de Covid-19-crisis zijn aan deze enquête twee vragen toegevoegd om de kwetsbaarheid van Brussels huishoudens ten aanzien van de crisis te evalueren.

In het Brussels gewest lijdt in mei 13 % van de respondenten een inkomensverlies van ten minste 10 % omwille van de crisis. Onder hen beschikt 37 % over een spaarbuffer waarmee ze noodzakelijke uitgaven kunnen dekken gedurende maximaal 3 maanden. Deze twee elementen samen geven aan dat 5 % van de Brusselse huishoudens financieel extreem kwetsbaar zou zijn ten aanzien van de coronacrisis in mei 2021, zoals op nationaal niveau.

Raadpleeg het subthema “Conjunctuur” voor meer informatie.