Photo by Jordan Nix on Unsplash
    

Update van de consumentenenquête met de gegevens van maart 2021

Sinds het begin van de Covid-19-crisis zijn aan deze enquête twee vragen toegevoegd om de kwetsbaarheid van Brussels huishoudens ten aanzien van de crisis te evalueren.

In het Brussels Gewest lijdt in maart 22 % van de respondenten een inkomensverlies van ten minste 10 % omwille van de crisis, tegen 19 % in januari. Onder hen beschikt 47 % over een spaarbuffer waarmee ze noodzakelijke uitgaven kunnen dekken gedurende maximaal 3 maanden.

Deze twee elementen samen geven aan dat 10 % van de Brusselse huishoudens financieel extreem kwetsbaar zou zijn ten aanzien van de coronacrisis in maart 2021, tegenover 7 % op nationaal niveau.

Raadpleeg het subthema "Conjunctuur" voor meer informatie.