(cc) Pixabay
    

Update van de consumentenenquête met de gegevens van augustus 2021

Sinds het begin van de Covid-19-crisis zijn aan deze enquête twee vragen toegevoegd om de kwetsbaarheid van Brussels huishoudens ten aanzien van de crisis te evalueren.

In het Brussels Gewest lijdt in augustus 16 % van de respondenten een inkomensverlies van ten minste 10 % omwille van de crisis. Onder hen beschikt 56 % over een spaarbuffer waarmee ze noodzakelijke uitgaven kunnen dekken gedurende maximaal 3 maanden. Deze twee elementen samen geven aan dat 9 % van de Brusselse huishoudens financieel extreem kwetsbaar zou zijn ten aanzien van de coronacrisis in augustus 2021, tegenover 5 % op nationaal niveau.

Raadpleeg het subthema “Conjunctuur” voor meer informatie.