U bent hier: Home / Publicaties / Titels / Regionale economische vooruitzichten

Regionale economische vooruitzichten: het HERMREG-project

Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR), het Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) en het Federaal Planbureau (FPB) hebben een gemeenschappelijk macro-economisch model ontwikkeld: het HERMREG-project.

Regionale economische vooruitzichten cover

Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) publiceert elk jaar regionale economische vooruitzichten die de evolutie voorstellen op middellange termijn van verschillende macro-economische aggregaten op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de twee andere gewesten van het land. Deze projecties zijn gebaseerd op het HERMREG-model dat werd ontwikkeld door het BISA in samenwerking met zijn Vlaamse en Waalse tegenhangers. De coördinatie was in handen van het Federaal Planbureau.

HERMREG is een multiregionaal en multisectoraal model dat gebaseerd is op een macro-economische benadering van het “top down”-type. De regionale projecties die op die manier ontstaan, zijn coherent met de resultaten van de nationale economische vooruitzichten afkomstig van het HERMES-model van het Federaal Planbureau. Bij de modelvorming van HERMREG zijn verschillende modules betrokken, met name voor de demografische variabelen, de macro-economische en sectorale aggregaten, de arbeidsmarkt, de inkomensrekeningen van de huishoudens, de overheidsfinanciën of nog de emissie van broeikasgassen. De projecties berusten op de gegevens van de regionale boekhouding die jaarlijks worden gepubliceerd door het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

 

Regionale economische vooruitzichten 2019-2024

De regionale economische vooruitzichten 2019-2024 werden in juli 2019 gepubliceerd. Ze vertrekken vanuit de nationale vooruitzichten die het Federale Planbureau in juni 2019 heeft voorgesteld. De regionale projecties op middellange termijn omvatten de volgende gebieden: macro-economische en sectorale evoluties, arbeidsmarkt, inkomens van de huishoudens, overheidsfinanciën en de uitstoot van broeikasgassen. 

 

Studiedag - De modellering van de regionale economieën in België

Op 20 november 2018 hebben het Federaal Planbureau (FPB) en de drie gewestelijke statistische instituten IWEPS, BISA en Statistiek Vlaanderen hebben een studiedag georganiseerd die in het teken stond van hun modelleringsinstrumenten van de regionale economieën in België. Het HERMREG-model, dat aan de basis ligt van de regionale economische vooruitzichten, werd er gepresenteerd net zoals de recente ontwikkelingen ervan (bijvoorbeeld de mogelijkheid om impactanalyses te maken van een asymmetrisch economisch beleid).

U vindt hieronder het programma van deze studiedag en de presentaties van de verschillende sprekers.
 

 

Regionale economische vooruitzichten 2018-2023

De regionale economische vooruitzichten 2018-2023 werden in juli 2018 gepubliceerd. Ze vertrekken vanuit de nationale vooruitzichten die het Federale Planbureau in juni 2018 heeft voorgesteld. De regionale projecties op middellange termijn omvatten de volgende gebieden: macro-economische en sectorale evoluties, arbeidsmarkt, inkomens van de huishoudens, overheidsfinanciën en de uitstoot van broeikasgassen. 

 

Regionale economische vooruitzichten 2017-2022

De regionale economische vooruitzichten 2017-2022 werden in juli 2017 gepubliceerd. Ze vertrekken vanuit de nationale vooruitzichten die het Federale Planbureau in juni 2017 heeft voorgesteld. De regionale projecties op middellange termijn omvatten de volgende gebieden: macro-economische en sectorale evoluties, arbeidsmarkt, inkomens van de huishoudens, overheidsfinanciën en de uitstoot van broeikasgassen. 

 

Regionale economische vooruitzichten 2016-2021

De regionale economische vooruitzichten 2016-2021 werden in juli 2016 gepubliceerd. Ze vertrekken vanuit de nationale vooruitzichten die het Federale Planbureau in juni 2016 heeft voorgesteld. De regionale projecties op middellange termijn omvatten de volgende gebieden: macro-economische en sectorale evoluties, arbeidsmarkt, inkomens van de huishoudens, overheidsfinanciën en de uitstoot van broeikasgassen. 

 

Regionale economische vooruitzichten 2015-2020

De regionale economische vooruitzichten 2015-2020 werden in juli 2015 gepubliceerd. Ze vertrekken vanuit de nationale vooruitzichten die het Federale Planbureau in mei 2015 heeft voorgesteld. De regionale projecties op middellange termijn omvatten de volgende gebieden: macro-economische en sectorale evoluties, arbeidsmarkt, inkomens van de huishoudens, overheidsfinanciën en de uitstoot van broeikasgassen. 

 

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019

De regionale economische vooruitzichten 2014-2019 werden in juli 2014 afgewerkt. Ze vertrekken vanuit de nationale vooruitzichten die het Federale Planbureau in juni 2014 heeft voorgesteld. De regionale projecties op middellange termijn omvatten de volgende gebieden: macro-economische en sectorale evoluties, arbeidsmarkt, inkomens van de huishoudens, overheidsfinanciën en de uitstoot van broeikasgassen. 

 

Regionale economische vooruitzichten 2013-2018

De regionale economische vooruitzichten 2013-2018 werden in juni 2013 afgewerkt. Ze vertrekken vanuit de nationale vooruitzichten die het Federale Planbureau in mei 2013 heeft voorgesteld. De regionale projecties op middellange termijn omvatten de volgende gebieden: macro-economische en sectorale evoluties, arbeidsmarkt, inkomens van de huishoudens, overheidsfinanciën en de uitstoot van broeikasgassen. 

 

Regionale economische vooruitzichten 2012-2017 

De regionale economische vooruitzichten 2012-2017 werden gepubliceerd in mei 2012. Deze zijn gebaseerd op de nationale vooruitzichten die door het FPB gepubliceerd werden in mei 2012. De projecties betreffen de economische activiteit, de arbeidsmarkt, de inkomens van de huishoudens, de overheidsfinanciën en uitstoot van broeikasgassen. 

 

Regionale economische vooruitzichten 2010-2016 

De regionale economische vooruitzichten 2010-2016 werden gepubliceerd in juni 2011. Deze zijn gebaseerd op de nationale vooruitzichten die door het FPB gepubliceerd werden in mei 2011. De projecties betreffen de economische activiteit, de arbeidsmarkt, de inkomens van de huishoudens, de overheidsfinanciën en uitstoot van broeikasgassen. 

 

Regionale economische vooruitzichten 2009-2015 

De regionale economische vooruitzichten 2009-2015 werden gepubliceerd in juli 2010. Deze zijn gebaseerd op de nationale vooruitzichten die door het FPB gepubliceerd werden in mei 2010. Daarvoor werden twee nieuwe modules toegevoegd aan het HERMREG-model: een module die een projectie geeft van de overheidsfinanciën voor de Gewesten en Gemeenschappen, en een module bestemd voor de berekening van de inkomens van de huishoudens per gewest. 

 

Regionale economische vooruitzichten 2008-2014 

Deze gewestelijke vooruitzichten zijn gebaseerd op de nationale vooruitzichten die door het FPB gepubliceerd werden in mei 2009. 

 

Regionale economische vooruitzichten 2007-2013 

Nadat het FPB in mei 2008 de 'Economische vooruitzichten 2008-2013' had gepubliceerd, werden de regionale projecties bijgewerkt in de domeinen economische groei, arbeidsmarkt en broeikasgasemissies, met een projectiehorizon van vijf jaar.

 

Vijfentwintig jaar regionale ontwikkelingen

Een overzicht op basis van de databank van het HERMREG-model

Voor het HERMREG-model was er nood aan relatief lange regionale sectorale statistische reeksen. Aangezien de regionale rekeningen slechts starten vanaf 1995, werden verschillende macro-economische en sectorale aggregaten geretropoleerd tot 1980. Die onuitgegeven databank heeft het projectiemodel aan-gevuld en biedt de mogelijkheid om een vergelijkende analyse te maken van de belangrijkste regionale macro-economische ontwikkelingen sinds 1980. 

 

Regionale economische vooruitzichten 2007-2012 

Dit rapport analyseert de regionale projecties voor de periode 2007-2012.