U bent hier: Home / Publicaties / Titels / In de kijker / September 2018 - Een studierichting kiezen, een genderkwestie

September 2018 - Een studierichting kiezen, een genderkwestie

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - Verdeling van de inschrijvingen in het Brussels hoger onderwijs per studiedomein, volgens gender.

In 2015-2016 telde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meer dan 100 000 studenten in zijn instellingen[1] voor hoger onderwijs. Van die studenten was 57 % van het vrouwelijk geslacht.

 

Verdeling van de inschrijvingen in het Brussels hoger onderwijs per studiedomein, volgens gender – 2015-2016
 


 

Bron: ULB, UCL-Woluwe, USL-B, KUL-Brussel, VUB, Vlaamse Gemeenschap (Dataloep hoger onderwijs), Franse Gemeenschap (ARES)
*Enkel niet-universitair hoger onderwijs (scholen voor hoger kunstonderwijs).

 

De grafiek toont de verdeling van de Brusselse studentes en studenten over de vier grote studiedomeinen van het hoger onderwijs. Daaruit blijkt duidelijk dat het begrip “gender” niet zomaar een onbeduidend gegeven is in de keuze van hogere studies.

 

Meer vrouwen dan mannen in de gezondheids-, mens- en sociale wetenschappen

Meer dan de helft van alle studenten in het Brussels Gewest volgt studies in het domein van de mens- en sociale wetenschappen. Circa 60 % van de vrouwen kiest voor deze studies in 2015-2016 tegenover iets meer dan 50 % van de mannen.

Het op één na meest gekozen studiedomein in het Brussels Gewest is dat van de gezondheidswetenschappen. Vrouwen zijn meer dan mannen geneigd om te kiezen voor een richting in de gezondheidswetenschappen: 30 % van hen kiest immers dit domein tegenover slechts 20 % van de mannen.

 

Wetenschappen en techniek, een mannenzaak?

Daarna komt het domein van wetenschap en techniek, waar we veel meer mannelijke dan vrouwelijke studenten aantreffen: 22 % van de mannelijke studenten tegenover niet meer dan 7 % van de studentes. Mannen kiezen even vaak voor wetenschap en techniek als voor gezondheidswetenschappen, terwijl dit voor vrouwen duidelijk een veel minder voorkomende keuze is. Tot slot is het domein van de kunsten even populair bij vrouwen als bij mannen, met ongeveer 5 % van de studiekeuze in het Brussels hoger onderwijs.

Een studierichting kiezen is helemaal niet onbelangrijk met het oog op de latere loopbaan en de ontwikkeling van de samenleving.
Er is een rechtstreeks verband tussen sommige studierichtingen en een grote nood aan arbeidskrachten in knelpuntberoepen. We denken hierbij aan de ingenieurs of de informatici in het domein van wetenschappen en techniek. We moeten ons dan ook vragen stellen bij het feit dat slechts twee studenten op tien en minder dan één studente op tien kiest voor dergelijke studies.

 

 Meer weten?

Lees de Focus van het BISA nr. 26, "STEM opleidingen, een mannenzaak?". Meer statistische gegevens over Onderwijs zijn te vinden op de website van het BISA.

 


[1] De in aanmerking genomen instellingen zijn de hogescholen, de hogescholen voor kunst en de universiteiten wanneer de vestiging waar de cursus wordt gegeven op het grondgebied van het Brussels Gewest ligt.