U bent hier: Home / Publicaties / Titels / In de kijker / September 2017 - Steeds meer leerlingen in het Brussels Gewest

September 2017 - Steeds meer leerlingen in het Brussels Gewest

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - Jaarlijkse toename van het aantal leerlingen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs in het Brussels Gewest

Jaarlijkse toename van het aantal leerlingen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs in het Brussels Gewest
 


 

Elk nieuw schooljaar stijgt het aantal leerlingen in de Brusselse scholen. Over een periode van acht jaar is hun aantal in het Gewest met 28 700 gestegen (tussen de schooljaren 2007-2008 en 2015-2016). Het aantal leerlingen dat school loopt in het Brussels Gewest neemt elk jaar toe en dit op alle onderwijsniveaus (kleuter-, lagere of secundaire school). Het groeitempo is echter niet hetzelfde voor alle niveaus. De grafiek toont de jaarlijkse stijging van de schoolbevolking volgens het onderwijsniveau voor de schooljaren van 2008-2009 tot 2015-2016 in het Brussels Gewest.
 

Omgekeerde tendensen volgens het onderwijsniveau

De grafiek toont dat de bevolking van het kleuteronderwijs blijft stijgen, al gebeurt dit minder snel sinds het schooljaar 2010-2011 toen de jaarlijkse toename van het aantal kinderen in de kleuterschool een hoogtepunt bereikte (1 300 bijkomende kinderen of 2,4 %). In 2015-2016 vertegenwoordigt de toename 380 bijkomende kinderen die naar een kleuterschool in het Gewest gaan in vergelijking met het vorige jaar (of 0,6 %).

Omgekeerd daarmee stijgt het aantal kinderen in het lager onderwijs steeds sneller sinds het schooljaar 2008-2009: een toename met 2 200 leerlingen (2,4 % groei) in 2015-2016 tegenover 500 (0,6 % groei) in 2008-2009. Het bijkomend aantal leerlingen in het lager onderwijs overtreft het bijkomend aantal kinderen op de kleuterschool sinds 2009-2010 en dat verschil is sindsdien alleen maar groter geworden.

Elk jaar zijn er ook steeds meer leerlingen ingeschreven in het secundair onderwijs in het Brussels Gewest. De dynamiek is vergelijkbaar met die in het lager onderwijs, ook al verloopt de toename minder snel. Het bijkomend aantal leerlingen neemt elk jaar toe en overtreft het bijkomend aantal leerlingen in het lager onderwijs sinds 2013-2014. Tijdens het schooljaar 2015-2016 gingen 1 600 leerlingen meer naar school in het secundair onderwijs in vergelijking met het vorige schooljaar, goed voor een groei van 1,7 %.
 

Afspiegeling van de bevolkingsgroei in Brussel

Deze vaststellingen weerspiegelen de bevolkingsevolutie in het Brussels Gewest, ook al groeit de bevolking minder snel sinds 20121.

Deze vertraging van de bevolkingsgroei liet zich eerst voelen in het kleuteronderwijs: het aantal kinderen dat is ingeschreven in de kleuterscholen blijft groeien, maar die toename verloopt steeds langzamer. De golf van de bevolkingsgroei doet zich nu voornamelijk voor in het lager en secundair onderwijs. Eigenlijk is er sprake van een inhaalfenomeen: de kinderen van het kleuteronderwijs gaan geleidelijk over naar het lager en vervolgens naar het secundair onderwijs. De sterke groeicijfers van het aantal kleuters in de schooljaren 2009-2010 en 2010-2011 gaan dus geleidelijk over naar de volgende onderwijsniveaus. Volgens deze logica zal het aantal leerlingen in het secundair onderwijs dus sneller stijgen dan op het niveau van het lager en het kleuteronderwijs.

De projecties van de Brusselse schoolbevolking tot het jaar 2025 van het BISA (Cahier nr. 7 van het BISA) bevestigen deze tendens. Tussen de schooljaren 2014-2015 en 2024-2025 komen de projecties tot een stijging met 10 % van het aantal kinderen in het kleuteronderwijs, met 13 % van het aantal leerlingen in het lager onderwijs en met 20 % voor de leerlingen van het secundair onderwijs.
 

 Meer vernemen over de Brusselse schoolbevolking?

Het BISA publiceert regelmatig statistieken over de schoolbevolking in het Brussels Gewest. Ze staan op de themapagina Onderwijs op de website van het BISA.

U vindt ook meer informatie in het Cahier nr. 7 van het BISA. Het stelt de projecties van het BISA voor met betrekking tot de schoolbevolking tot het jaar 2025. Dit Cahier analyseert om te beginnen de recente evolutie van het aantal leerlingen die school lopen in het Brussels Gewest. Vervolgens stelt het projecties voor 2024-2025 op, volgens het onderwijsniveau en de woonplaats.


[1] BISA, Focus nr. 16.