U bent hier: Home / Publicaties / Titels / In de kijker / Oktober 2018 - Hoeveel bedraagt het gemiddeld waterverbruik per inwoner in uw gemeente?

Oktober 2018 - Hoeveel bedraagt het gemiddeld waterverbruik per inwoner in uw gemeente?

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - Waterverbruik in m³ per inwoner in het Brussels Gewest

Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) plaatste dit jaar een nieuwe publicatie online, nl. de Kerncijfers per gemeente. Ze bevatten de voornaamste sociaaleconomische indicatoren voor elk van de 19 Brusselse gemeenten, met onder andere het gemiddeld waterverbruik per inwoner.


Waterverbruik in m³ per inwoner in het Brussels Gewest in 2017
 


In 2017 bedroeg het totaal waterverbruik 59,5 miljoen m³ in het Brussels Gewest. Het gaat om het waterverbruik dat wordt gefactureerd aan de abonneehouders van Vivaqua, de Brusselse intercommunale voor de productie en distributie van drinkwater.

Het gefactureerde waterverbruik houdt niet enkel rekening met het verbruik van de huishoudens maar ook met het verbruik van de ondernemingen die op het grondgebied zijn gevestigd. Nog steeds voor 2017 blijkt uit de gegevens van Leefmilieu Brussel dat:

  • de Brusselse huishoudens de grootste waterverbruikers zijn. Ze verbruiken ca. 69 % van het totale waterverbruik dat in het Brussels Gewest wordt gefactureerd;
  • de dienstenbedrijven (horeca, handelszaken, openbare besturen, scholen, sociale en gezondheidsactiviteiten, …) en de industriële sector de rest verbruiken (31 %).


In verhouding tot de bevolking was het gemiddeld waterverbruik[1] datzelfde jaar gelijk aan 46 m³ per inwoner in het Brussels Gewest.


Het gemiddeld waterverbruik bedraagt meer dan 50 m³ per inwoner in de gemeenten in het centrum

Het gemiddeld waterverbruik per inwoner schommelt van het enkelvoudige tot het dubbele op de schaal van de Brusselse gemeenten. In 2017 lag het gemiddeld waterverbruik per inwoner tussen 32 m³ en 66 m³ per inwoner op gemeentelijk niveau.

  • De huishoudens en de ondernemingen in de stad Brussel en in de gemeenten Elsene, Sint-Gillis en Sint-Joost-ten-Node verbruiken gemiddeld meer dan 50 m³ drinkwater per inwoner. Een groot deel van de economische dienstactiviteiten (horeca, handelszaken, kantoren, openbare besturen, scholen, ziekenhuizen, sport- en vrijetijdsinfrastructuur) is geconcentreerd op het grondgebied van deze gemeenten.
  • Omgekeerd blijft het gemiddeld waterverbruik in de gemeenten in het noordwesten van het Brussels Gewest alsook in Schaarbeek en Watermaal-Bosvoorde lager dan 40 m³ per inwoner. Meer bepaald het feit dat er in deze gemeenten minder ondernemingen gevestigd zijn biedt een verklaring voor hun lager niveau van gemiddeld waterverbruik.
  • Het gemiddeld waterverbruik in de andere Brusselse gemeenten ligt tussen 40 m³ en 50 m³ per inwoner. Het gaat voornamelijk om de gemeenten in het zuidwesten en het oosten van het Brussels Gewest.


Het gemiddeld waterverbruik is de voorbije jaren afgenomen

Tussen 2012 en 2017 is het gemiddeld waterverbruik per inwoner in het Brussels Gewest afgenomen. Het liep terug van 50 m³ tot 46 m³ per inwoner. Het daalde in de meeste Brusselse gemeenten, behalve in Evere, Anderlecht, Vorst en Jette waar het zich tijdens dezelfde periode heeft gestabiliseerd. Volgens Leefmilieu Brussel is de dalende tendens het gevolg van de grotere bewustwording bij de huishoudens, het gebruik van inrichtingen om water te besparen en van zuinige uitrustingen, het gebruik van alternatieven voor drinkwater, de prijs van water, enz..
 

 Meer weten?

Lees de publicatie “Kerncijfers per gemeente” op de website van het BISA. U vindt er de voornaamste sociaaleconomische indicatoren van uw gemeente, vergeleken met het gewestelijk gemiddelde. De indicatoren worden er gerangschikt volgens thema en voorgesteld in de vorm van tabellen met twee kolommen: een voor de recentste gegevens en de andere voor de gegevens die dateren van vijf jaar geleden. De publicatie “Kerncijfers per gemeente” wordt elke maand bijgewerkt.


 Herzien op 4 december 2018


1. Berekend op basis van het waterverbruik behalve bijzondere contracten en ambulante werkterreinen.